Actueel

WAARDENKADER  - de belofte van de kinderopvang

Onze maatschappij verandert. Ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De maatschappij zal kinderen moeten voorbereiden op een ongewisse toekomst en tegelijkertijd in het hier en nu veranderingen bewerkstelligen die ten goede komen aan hun toekomst en die van de volgende generaties. De kinderopvang speelt daar een essentiële rol in. De rol is eerder omschreven in het manifest 'Veranker de unieke expertise van de kinderopvang'. Een mooi en verbindend document. KiK en KINDwijzer misten echter een schakel. Welke belofte doen we ouders en kinderen nu precies? Wat kan en mag de maatschappij van de kinderopvang verwachten? Welke waarden liggen aan ons werk ten grondslag? Uit die vragen is bijgaand waardenkader voortgekomen.

Het waardenkader zal door de organisaties, verenigd in KIK en KINDwijzer, ‘onder de arm’ meegenomen worden naar besprekingen met samenwerkingspartners en gemeenten en zodoende ingezet worden in de eigen lokale context. Zo kunnen zij lokaal nog beter de waarde van kinderopvang voor het voetlicht brengen.

Het waardenkader is er ook voor u, maak er gerust gebruik van!

Het waardenkader vindt u hier. 

Tijd om stil te staan bij de essentie van ons beroep

Kind zijn in de wereld van vandaag – wat betekent dat eigenlijk? En welke rol is er voor de kinderen van nu weggelegd in de wereld van morgen? Een wereld die we geen van allen kennen? 

Onze maatschappij verandert. Snel en ingrijpend. Met effecten die we nu nog niet kunnen overzien. Als professional in de kinderopvang denkt u er natuurlijk over na hoe we deze generatie kinderen daarop kunnen voorbereiden. En u zou daar wel eens over van gedachten willen wisselen met mensen die ook verstand van zaken hebben en er wellicht weer net wat anders tegenaan kijken. Om verrast te worden, geïnspireerd te raken. Om het gebaande pad eens een dagje te laten voor wat het is.

Stijg weer eens boven uzelf uit en laat u op een aangename manier raken. Samen met andere richtinggevende vakgenoten en prikkelende curatoren staat u een dag lang stil bij de essentie van uw beroep: hoe ontwikkelen we kinderen op zo'n manier op dat ze optimaal zijn voorbereid voor de toekomst? Wat hebben kinderen van nu nodig voor straks – van u en van de samenleving? En wat hebt u zelf nodig om ze dat te kunnen bieden – als professional en als mens?

 

Langetermijndenken over opvoeden laat te wensen over’

In 2017 verscheen het essay ‘Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden’ van Daan Roovers, Denker des Vaderlands, docent publieksfilosofie en voormalig hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Zij heeft een uitgesproken visie op de fundamenten van onze Nederlandse opvoeding anno 2020. ‘Elke tijd vraagt om bezinning op de fundamenten van haar opvoeding. Maar deze tijd zeker, aldus Roovers, die van mening is dat we iets zijn kwijtgeraakt, iets essentieels voor de bezinning op ons opvoeden, namelijk de kwaliteit van ons langetermijndenken. Hoe kunnen we de volgende generatie leren hun denken uit te breiden en verantwoordelijkheid te nemen? Tijdens het congres Raising the Future zal Roovers als hoofdcurator dieper ingaan op het belang van het langetermijndenken, het gebrek daaraan en de consequentie ervan in het kader van opvoeding. Lees meer op www.raisingthefuture.nl

Door het coronavirus hebben we het congres op 19 maart 2020 moeten annuleren. De nieuwe datum is exact een jaar later op 19 maart 2021.