Over KINDwijzer

KINDwijzer is een landelijk netwerk van bestuurders en directeuren van toonaangevende maatschappelijke kinderopvangorganisaties. Door het delen en verder ontwikkelen van kennis, inspireren we elkaar en zijn we continu vernieuwend bezig. KINDwijzerorganisaties zoeken afstemming en samenwerking met onderwijs en andere kindgerichte organisaties. Alles om te zorgen voor een complete en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening aan kinderen en ouders.

Naast het netwerk met bestuurders kent KINDwijzer nog het netwerk Pedagogiek. Pedagogen van elk KINDwijzer-lid komen vier keer per jaar bijeen om kennis te delen en elkaar te inspireren.

Het keurmerk KINDwijzer

De naam KINDwijzer en de slogan ‘nu goed voor later’ zijn gekozen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kinderen ‘wijzer’ worden van het feit dat zij enkele dagdelen per week de kinderopvang bezoeken en dat zij daar later van profiteren.

Het logo van KINDwijzer heeft de vorm van een stempel, een keurmerk. Daarmee willen wij aangeven dat ons hoofddoel het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang is. Het belooft vertrouwen: kinderopvang met het KINDwijzer-keurmerk is de beste keuze voor kinderen.

In de rand van het logo staat waar goede kinderopvang volgens ons toe leidt bij kinderen; sociaal emotioneel vaardig.

Voor samenwerkingspartner

Als leden hebben wij gemeenschappelijk dat wij het kind en de ouders centraal stellen, vernieuwend bezig zijn, streven naar winstopti-malisatie, deelnemen aan experimenten, investeren in onze medewerkers en gericht zijn op samenwerking. De leden hebben kortom met elkaar gemeen dat zij innovatief zijn en een hogere kwaliteit in dienstverlening nastreven.
Daarom toetst KINDwijzer of nieuwe leden daaraan kunnen en willen voldoen voor zij worden toegelaten.

Door samen te werken binnen KINDwijzer krijgen samenwerkingspartners toegang tot de kennis van alle leden.

KINDwijzer-leden stellen de optimale ontwikkeling van het kind en de pedagogische kwaliteit centraal in ons handelen. Daarbij zijn we vooruitstrevend en beschikken wij over veel pedagogische kwaliteit, niet alleen via onze pedagogisch medewerkers maar ook via pedagogische specialisten.

Voor ouders

Ouders en/of verzorgers beschouwen wij als onze klant. Daarbij zullen wij nooit iets doen wat niet in het belang is van kinderen, want daar draait het uiteindelijk om.

Ons aanbod is innovatief en door de samenwerking binnen KINDwijzer kunnen wij ons concurrerende niveau behouden. Eventuele winsten worden, omdat wij geen aandeelhouders kennen, weer geïnvesteerd in innovatie en dienstverlening. Wij investeren veel in de ontwikkeling van onze medewerkers.Wij werken, in het belang van het kind, intensief samen met het primair onderwijs en andere organisaties die voor en met kinderen werken.

Kortom, een KINDwijzer- lid biedt kinderopvang, die betaalbaar en flexibel is en die een daadwerkelijke meerwaarde heeft voor kinderen.