het keurmerk KINDwijzer

De naam KINDwijzer en de slogan ‘nu goed voor later' zijn gekozen, omdat wij ervan overtuigd zijn dat kinderen ‘wijzer' worden van het feit dat zij enkele dagdelen per week de kinderopvang bezoeken en dat zij daar later van profiteren. De andere zijde van het logo geeft aan waar een goede kinderopvang volgens ons toe leidt bij kinderen; sociaal emotioneel vaardig.

Het logo van KINDwijzer heeft de vorm van een stempel, een keurmerk. Daarmee willen wij aangeven dat ons hoofddoel het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang is. Het belooft vertrouwen: kinderopvang met het KINDwijzer-keurmerk is de beste keuze voor kinderen.