Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u de oudere nieuwsberichten. De actuele nieuwsberichten vindt u op de pagina 'Actueel '.

NYOYN en KINDwijzer gaan nationale samenwerking aan

Tijdens de beurs KindVak 2009 kondigden NYOYN en kinderopvangnetwerk KINDwijzer hun nieuwe landelijke samenwerking aan rond het implementeren van de interactieve speelconcepten van NYOYN in de aangesloten kinderopvanglocaties. Het innovatieve geluidsconcept SoundSteps is het eerste fysieke product. Namens het bestuur van KINDwijzer bood Peter Notten aan managing director Bart van Goch van NYOYN een certificaat van goedkeuring aan. Na ruim een jaar ontwikkeling en samenwerking met de Brabantse kinderopvangorganisatie Korein Kinderplein is het startsein gegeven voor een landelijke uitrol.

Tijdens de officiële bekendmaking van de nieuwe samenwerking lichtte Van Goch toe waar het mee begon. "De Brabantse kinderopvangspecialist Korein Kinderplein was van het begin af aan onze partner bij de inhoudelijke ontwikkeling van de concepten. Ongelofelijk belangrijk, want zo konden we onze interactieve concepten optimaal testen in een 'live' omgeving. Korein is ons waardevolle field lab voor observatie en evaluatie." De ondernemer verwoordt het gezamenlijke doel: "Het inbrengen van innovaties in de kinderopvang. De kinderen zijn daarbij de inspiratiebron. Zij staan centraal bij de ontwikkeling van de concepten, omdat hun fantasie geen grenzen kent. Betere productontwikkelaars zijn niet denkbaar." De basisingrediënten van de samenwerking met KINDwijzer zijn volgens Bart van Goch gelijkwaardigheid, respect en expertise. "Zo kunnen we gezamenlijk en op nationaal niveau werken aan continuïteit en het ontwikkelen van producten die voldoen aan de vraag van de doelgroepen."

Korein Kinderplein

Peter Notten, directeur van  Korein Kinderplein en bestuurslid van KINDwijzer, gaf zijn ervaringen weer rond de initiële samenwerking met Korein Kinderplein en  als resultaat het nationale vervolg. "Ik heb grote waardering voor het feit dat de mensen van NYOYN zich van meet af aan hebben verplaatst in de vraag van de klant. We waren vanaf het eerste moment een serieuze partner, en onze pedagogisch medewerkers hadden daarbij een belangrijke adviseursrol. Vaak is het zo dat een product al is ontwikkeld en dan pas aan de markt wordt aangeboden. NYOYN deed dat anders. Er is goed geluisterd naar de wensen en behoeften van kinderen én de pedagogisch medewerkers. Die wensen van 'de werkvloer' zijn goed vertaald." Notten ziet in de nieuwe nationale samenwerking een belangrijk gezamenlijk doel. "Tot nog toe waren innovatieve, technologische oplossingen in de kinderopvang nog niet gebruikelijk. Daar komt nu verandering in." De SoundSteps zijn het eerste product waarmee die deur wordt geopend, maar de samenwerking gaat verder. "Het Raakvlak is daarvan een goed voorbeeld. Deze interactieve muur biedt vele mogelijkheden om op dezelfde manier als de SoundSteps kinderen uit te dagen tot creativiteit, samen spelen en ontdekken."

Koploper KINDwijzer

Notten vertaalde zijn enthousiasme naar het bestuur van de landelijk opererende organisatie KINDwijzer. KINDwijzer wil koploper zijn in het innoveren en professionaliseren van het aanbod binnen de kinderopvang. Bij de presentatie van NYOYN aan het voltallige bestuur van KINDwijzer kwamen dan ook enthousiaste reacties los. Coördinator en bestuursvertegenwoordiger van KINDwijzer Bernard Kok: "Ik ben erg gecharmeerd van het concept van NYOYN, omdat er nu eindelijk iets is dat gebruik maakt van moderne techniek en kinderen iets biedt wat ze thuis niet hebben. Kinderen worden door de SoundSteps gestimuleerd in hun creativiteit. Ze kunnen met de nieuwe toepassingen oneindig veel spelletjes bedenken." Hij juicht het toe dat KINDwijzer via de nieuwe samenwerking betrokken wordt in het doorontwikkelen van de producten. KINDwijzer heeft de verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening hoog in het vaandel staan. "Met de SoundSteps én met de nieuwe ontwikkelingen van NYOYN hebben we de mogelijkheid een grote impuls te geven aan die kwaliteitsverhoging," aldus Kok. Hij is dan ook van mening dat de samenwerking zich vooral moet richten op de verdere ontwikkeling van de producten van NYOYN. "Wij vinden het belangrijk dat moderne techniek actiever gebruikt wordt in de kinderopvang en dat kinderen worden gestimuleerd in hun totale ontwikkeling. Ze komen letterlijk in beweging, zowel lichamelijk als geestelijk worden ze geactiveerd."

Terug naar overzicht