Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u de oudere nieuwsberichten. De actuele nieuwsberichten vindt u op de pagina 'Actueel '.

KINDwijzer heeft haar steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van het Sterrenschool concept.

 Helga Fidder, Jelly Drijfhout en Hanneke van de Meerendonk zaten in de landelijke denktank van de Sterrenschool. Sterrenschool betekent 5 sterren dienstverlening aan ouders en kinderen: 52 weken onderwijs en kinderopvang met maatwerk voor de kinderen en flexibiliteit voor de ouders. Toch bleek in de eerste versie van het plan het woord kinderopvang nauwelijks voor te komen. Zij hebben ervoor gezorgd dat in het definitieve concept een van de 5 sterren staat voor een eenduidige pedagogisch klimaat en dat onderwijs en kinderopvang nauw met elkaar verweven worden.

Sterrenschool Apeldoorn
Kinderopvang OOK en de plaatselijke koepel voor openbaar onderwijs, Leerplein055, werken hard aan de realisatie van de eerste Sterrenschool van Nederland (startdatum 16 augustus 2010). Natuurlijk wordt in den lande op veel plaatsen intensief samengewerkt tussen scholen en kinderopvang. De Apeldoorners hebben echter een primeur: er wordt gewerkt met één team dat bestaat uit een mix van voor onderwijs en kinderopvang geschoolde medewerkers op MBO en HBO niveau. De medewerkers hebben zowel binnen als buiten schooltijd taken. Schoolopdrachten, huiswerk maken, extra begeleiding voor bepaalde vakken, na schooltijd onderwerpen die onder schooltijd aan bod zijn gekomen creatief uitwerken, deelnemen aan vrijetijdsactiviteiten of lekker spelen: alles kan onder begeleiding van dezelfde volwassenen. Hierdoor biedt de Sterrenschool Apeldoorn straks een eenduidig pedagogisch klimaat van 7-19.00 uur.

Maatwerk en flexibiliteit
Sterrenschool gaat uit van 5 sterren:
1. Kenmerkend is een totaalconcept van 7.00-19.00 uur. Ouders kunnen door het afnemen van bepaalde arrangementen bepalen of hun kind 4 of 5 dagen naar de Sterrenschool gaat en kunnen flexibel vakanties en vrije dagen opnemen. Zo krijgen zij meer ruimte om privé en werk naar eigen ideeën in te richten.
2. Aan elk kind wordt maatwerk geleverd waarbij
3. veel aandacht is voor lezen, taal en rekenen.
4. Ieder kind krijgt een passende, gevarieerde invulling van de buitenschoolse tijd. Hierbij wordt samenwerking gezocht met andere kindgerichte organisaties in de buurt.
5. Sterrenschool Apeldoorn start voor kinderen vanaf 2 jaar maar uiteindelijk kunnen er kinderen vanaf 0 jaar terecht.

Ontwikkelings gericht: maatwerk voor elk kind
Bij Sterrenschool Apeldoorn wordt ontwikkelingsgericht gewerkt. Dit geldt uiteraard voor zowel het onderwijsdeel als voor de kinderopvang. De leerkracht ontwikkelt, volgt en bewaakt hierbij de leerlijn van het kind. Taal, lezen en rekenen staan in de aanpak centraal. Het tempo, de leerstijl en de werkvormen worden aangepast aan de behoeften van elk kind en natuurlijk ook met hem besproken. Buiten de schooltijden kan een kind in de Sterrenschool huiswerk maken, geholpen worden met ''lastige'' vakken of een thema op een creatieve wijze verder uitdiepen. Maar uiteraard is er vooral alle tijd om te spelen. Er zullen allerlei sport en spel activiteiten worden aangeboden en er wordt aansluiting gezocht bij kindgerichte activiteiten in de wijk ( muziek, dans, enz).

Individueel en sociaal
Kinderen horen bij een vaste basisgroep met ruime aandacht voor de sociale contacten. Daarin wordt vooral thematisch gewerkt aan de zaakvakken ( geschiedenis, aardrijkskunde etc). Taal lezen en reken komen hierbij ook aan de orde maar worden systematisch uitgewerkt in niveaugroepen of door middel van e-learning.
De verwachting is dat kinderen uit alle wijken van Apeldoorn een of meerdere dagen hele dagen bij de Sterrenschool zullen verblijven. Daardoor kunnen zij zowel tijdens als buitenschooltijd met hun eigen vriendjes spelen.

Terug naar overzicht