Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u de oudere nieuwsberichten. De actuele nieuwsberichten vindt u op de pagina 'Actueel '.

KINDwijzer Congres Kids in beweging: actief aan (de) slag!

De berichten zijn alarmerend: "Er komen steeds meer dikke kinderen", "Dikke kinderen hebben meer kans op hart- en vaatziekten op latere leeftijd", "Kinderen bewegen te weinig". Een maatschappelijk probleem waarin de kinderopvang een rol van betekenis kan spelen. Reden voor KINDwijzer om een samenwerking aan te gaan met het NISB (Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen).
KINDwijzer hoeven we u als lezer niet voor te stellen, Het NISB kent u wellicht van de campagne 30 minuten bewegen. Maar het NISB zet ook aan tot sport en beweging om participatie, leefbaarheid en gezondheid te bevorderen. Het instituut concentreert zich daarbij op doelgroepen die niet of nauwelijks actief zijn, zoals werknemers, chronische zieken, ouderen en jeugd.

Workshops
Op 29 januari jl. organiseerde KINDwijzer samen met het NISB het congres Kids in beweging: actief aan (de) slag! Professionals uit de kinderopvang, sport, onderwijs en welzijn die werken met kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar kregen in Nieuwegein een boeiend en inspirerend programma aangeboden. Het programma van het congres bestond uit vier typen workshops waarbij de praktische toepasbaarheid voorop stond.

1. Het opzetten van activiteiten
Negentien uiteenlopende workshops, van het inrichten van een schoolplein dat uitnodigt tot bewegen tot gezond eet- en beweeggedrag bij kinderen, veiligheid en bewegen, en bewegen tijdens de tussenschoolse opvang. Bij het circusspel konden de deelnemers oefenen met jongleren, diabolo enzovoort. Maar je kon ook leren hoe je met kaarten kon spelen, leren, oefenen en presenteren.

2. Lokale samenwerkingsverbanden opzetten
Zes workshops over het aanleggen van samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld topsport, sportverenigingen, het R.O.C. en de bso, de bso in sportaccommodaties e.d. Deze workshops waren theoretisch van opzet en vooral gericht op het overdragen van informatie.

3 en 4 Invulling dagarrangementen
Deze workshops behandelden onder andere het project Fit en Vitaal van de hogeschool Arnhem/ Nijmegen en sportieve dagarrangementen. Een drietal workshops had als thema Participatie. Onderwerpen die hier aan bod kwamen waren 'ouders en kinderen samen actief', 'alle leerlingen actief' en 'participatie in grootschalige events'.

Vanuit KINDwijzer werden er workshops verzorgd door de KINDwijzer-organisaties Kion, Kober, Korein en Mik. Verder waren er vertegenwoordigers van gemeenten, opleidingen, consumentenorganisaties en de GGD, maar ook fysiotherapeuten, trainers, sportconsulenten en natuurlijk medewerkers van het NISB. Dat maakte dit congres zo bijzonder: de kruisbestuiving tussen een scala aan uiteenlopende organisaties. Het thema 'kinderen en bewegen' is iets waar veel professionals bij betrokken zijn. Dat deze betrokkenen zo breed vertegenwoordigd waren, gaf deze dag een bijzondere meerwaarde. Voor de kinderopvangorganisaties die lid zijn van KINDwijzer houdt het niet op met dit congres. Bewegen met kinderen is een belangrijk speerpunt in het pedagogisch beleid en zal in 2010 en volgende jaren volop in de aandacht staan. De samenwerking is zowel KINDwijzer als het NISB erg goed bevallen. Zo goed zelfs, dat nu onderzocht wordt hoe beide partijen nog meer kunnen samenwerken om het doel: 'bewegingsstimulering van kinderen' dichterbij te brengen.

Terug naar overzicht