Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u de oudere nieuwsberichten. De actuele nieuwsberichten vindt u op de pagina 'Actueel '.

KINDwijzer Academie online!

Per 1 oktober 2010 is de KINDwijzer Academie online (www.kindwijzeracademie.nl).  Daarmee krijgt e-learning een vaste plaats in het opleidingsaanbod bij de leden van KINDwijzer. Via de KINDwijzer Academie kan de competentiescan voor pedagogisch medewerkers worden ingevuld. Ook kunnen modules worden gevolgd met betrekking tot diverse pedagogisch inhoudelijke onderwerpen, zoals het Pedagogisch  handelen en Communicatie met ouders. Op de KINDwijzer academie staan modules die KINDwijzer zelf ontwikkelt heeft en modules van www.eschoolkinderopvang.nl en www.gastouderacademie.nl waar KINDwijzer beheer afspraken mee heeft gemaakt. Elk lid besluit afzonderlijk of zij hun medewerkers toegang geven tot de KINDwijzer academie en welke modules zij per medewerker beschikbaar stellen.  E-learning is, naast de traditionele vormen van deskundigheidsbevordering (cursussen face-to-face op locatie, teamtraining), een eigentijds middel om het kennisniveau van de medewerker permanent op peil te brengen en te houden. Het is een snelle en leuke nieuwe manier van leren, op een zelfgekozen tijdstip en in eigen tempo. Door een geavanceerd management volgsysteem kan de regie voor de voortgang van de scholing zowel bij HRM, de leidinggevende als ook bij de individuele medewerker worden gelegd. Een aantal pedagogisch medewerkers heeft al kennisgemaakt met deze vorm van leren, al voordat de KINDwijzer Academie online was. Zij hebben de modules getest. "Eindelijk eens theorie die gekoppeld is aan de Praktijk" was hun eerste reactie. Bij sommige leden gaan nieuwe invalmedewerkers en een aantal pedagogisch medewerkers dit jaar nog  aan de slag met de module E HBO aan kinderen. De modules "VVE in de kinderopvang" en "De vier pedagogische doelen" worden al door een lidorganisatie als onderdeel van het scholingsprogramma structureel op een aantal locaties ingezet. Ook is het de bedoeling dat bij een paar leden een aantal pedagogisch medewerkers dit jaar nog de competentiescan gaan invullen, als meetpunt om te zien op welke gebieden er nog training vereist is. Naast de modules die al ontwikkeld zijn, blijft de KINDwijzer Academie de komende jaren nieuwe modules ontwikkelen waardoor er een steeds breder aanbod ontstaat. In december komen al weer twee nieuwe KINDwijzer modules online nml  "baby's in verticale groepen" en een module speciaal over de buitenschoolse opvang. Voor meer informatie over de KINDwijzer academie mail naar c.coerts@vyvoj.nl

Terug naar overzicht