Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u de oudere nieuwsberichten. De actuele nieuwsberichten vindt u op de pagina 'Actueel '.

Sinne Kinderopvang winnaar KINDwijzeraward 2014

Gedurende het project Samen goed voor later werd in Leeuwarden op elke BSO-locatie van Sinne een BSO-Kinderraad geïnstalleerd. Eén van de manieren om bewust om te gaan met kinderparticipatie. Kinderen praten mee over wat zij belangrijk vinden. Een keer per jaar komt de Centrale BSO-Kinderraad bijeen om met de directeur te overleggen. Voor deze 'best practice' ontving Sinne kinderopvang op 4 juni de KINDwijzer Award 2014. De prijs is een waardecheque van € 1.000,- die besteed zal worden aan de verdere implementatie van het project. De Centrale BSO-Kinderraad in Leeuwarden zal op democratische wijze besluiten op welke manier het geld besteed zal worden, zodat zoveel mogelijk kinderen hier plezier van kunnen hebben.

Astrid de Vries locatiemanager bij Sinne kinderopvang in Leeuwarden zegt: "De introductie en uitrol van het project ging niet zonder slag of stoot. In Leeuwarden niet, maar ook bij veel andere collega's van KINDwijzer was het met name in het begin een ingewikkelde puzzel. De uitganspunten waren helder, maar welke ambities hebben we als indivi-duele organisatie met betrekking tot dit onderwerp? Hoe krijgen we medewerkers hiervoor enthousiast in tijden dat er al zoveel speelt op de groepen? Het recept bleek: hou het klein en maak duidelijk wat je allemaal al doet op het gebied van het stimuleren van democratische vaardigheden bij kinderen. De prijs is een schouderklopje na vier jaar hard werken aan dit project!"

Naast Sinne waren er nog 6 inzendingen voor de KINDwijzeraward 2014:
KindeRdam
Boomposter en folder vol tips voor kinderparticipatie.

Korein
De intern begeleider kinderopvang, die zowel lichte pedagogische ondersteuning biedt aan de pedagogisch medewerker of de gastouder als lichte opvoedingsondersteuning aan ouders.

Kober
De kinderparticipatie-ladder waarop pedagogisch medewerkers kunnen zien op welke trede ze kinderen laten participeren en wat er moet gebeuren om een stapje verder op de participatieladder te komen.

Ludens
Kaarten met (Gordon-)informatie en concrete tips voor het pedagogisch handelen ten aanzien van de 4 pijlers: kinderen een stem geven; wij lossen het samen wel op; we zijn allemaal anders; we horen bij elkaar.

SKA
‘Samen op de wereld' website die in tekst en beeld laat zien dat het kindercentrum een leefgemeenschap is waar kinderen ervaren dat zij niet alleen, maar Samen op de wereld zijn!

SKAR
Het SKAR huis; een afbeelding waarin de basis en kaders van het pedagogisch handelen terug te vinden zijn.
Inzendingen voor de KINDwijzeraward 2014.

Begin 2015 zal voor de derde keer de KINDwijzer Award uitgereikt worden.

Terug naar overzicht