Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u de oudere nieuwsberichten. De actuele nieuwsberichten vindt u op de pagina 'Actueel '.

KINDwijzer Award 2015; 5 inzendingen, 1 winnaar.

Tijdens de ManiFEESTatie op 4 maart 2015 in de Efteling is ook de KINDwijzer Award 2015 uitgereikt. Voor deze Award waren 5 inzendingen welke hieronder omschreven staan. Ludens bleek de grote winnaar van dit jaar.

Ludens:
‘Samen kun je meer-spel met ouders en teams'

Het spel bestaat uit 32 kaarten met daarop verschillende opvoedsituaties die aansluiten bij Samen goed voor later. Wat zou jij doen? Op de achterzijde staat telkens een prikkelende stelling die betrekking heeft op het beeld op de voorzijde. Ouders kunnen op deze manier hun eigen wijze van opvoeden uitwisselen en pedagogisch medewerkers kunnen op hun beurt vertellen hoe zij met een dergelijke situatie omgaan. Doel van het spel is dat ouders en medewerkers ervaringen en meningen uitwisselen, elkaar beter leren kennen en dat medewerkers vertellen hoe ze bij Ludens met de genoemde situaties omgaan.

Korein:
Een democratische oefenplaats, daar horen ouders ook bij!

Ouders gaven aan behoefte te hebben aan onderlinge ontmoetingen. Hieruit ontstond de zaterdagactiviteit voor ouders en kinderen met thema's als voorlezen

SKAR:
Ouders doen mee!

Tips en tops over het hoe en wat van educatief partnerschap met ouders. Tevens een evaluatieformulier waarop medewerkers de ondernomen activiteiten kunnen vermelden: nieuwsbrief, activiteitenkalender, workshop-carrousel.

KindeRdam:
Van inventarisatie tot borging, 2011 - 2015.

Het huis Samen opgroeien in Rotterdam geeft in kort bestek een overzicht van hoe KindeRdam van 2011- 2015 werkte aan Samen goed voor later: een fundament leggen, met ouders de relatie met thuis leggen, kinderparticipatie vergroten, en het borgen in de pedagogische werkplannen van 53 locaties.

KION:
Structuur van pedagogische aansturing.

Borging van de pijlers van ‘Samen Goed Voor Later' wordt gerealiseerd via een structuur van pedagogische aansturing. De pedagogische doelen uit de Wet Kinderopvang en de vier thema's van ‘Samen Goed Voor Later' zijn vertaald naar de pedagogische uitgangspunten van KION. Deze pedagogische uitgangspunten zijn uitgewerkt in concrete gedragsbeschrijvingen en daardoor meetbaar. Managers hebben concrete informatie over de pedagogische kwaliteit en kunnen hierop sturen.

Met het einde van het project Samen Goed Voor Later was dit (voorlopig?) ook de laatste KINDwijzer Award. De inzendingen zullen gebruikt worden voor de InspiratieKid (te vinden via www.samengoedvoorlater.nl).

Terug naar overzicht