Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u de oudere nieuwsberichten. De actuele nieuwsberichten vindt u op de pagina 'Actueel '.

Filmpremière ‘Samen goed voor later'

Op 4 juni 2014 ging de film ‘Samen goed voor later' voor ruim 200 genodigden in première in het Louis Hartlooper Complex in Utrecht. De film gaat over de maatschappelijke waarde van kinderopvang: een speelse en leerzame oefenplaats voor een democratische samenleving, en is een product van de grote regionale en stedelijke kinderopvangorganisaties die zijn verenigd in KINDwijzer.

Niet kniesoren
Ans van Hoof, directeur van Ludens in Utrecht en voorzitter van de stuurgroep ‘Samen goed voor later' regisseert de première: "Vandaag vieren we een mooi feestje. Dat kunnen we goed gebruiken in deze tijd van kommer en kwel. Vandaag gaan we niet kniesoren; we brengen onze verreikende ambities in beeld. De kinderopvangorganisaties van KINDwijzer hebben de laatste vier jaar hard gewerkt aan een pedagogische visie: Samen goed voor later. Deze visie maakt het maatschappelijk nut van de kinderopvang zichtbaar. Centraal staan democratisch burgerschap en kinderparticipatie, hierdoor leren kinderen niet alleen verantwoordelijkheid te dragen, maar ook om te gaan met verschillen."

Meebeslissen in dagelijkse dingen
Kinderparticipatie en democratisch burgerschap zijn het democratisch proces waardoor kinderen actief betrokken worden bij de besluitvorming die hen aangaat. Het heeft educatieve waarde; is goed voor het zelfvertrouwen en voor de communicatieve vaardigheden en stimuleert de betrokkenheid van kinderen. Het is een uiting van respect voor kinderen en het geeft de pedagogisch medewerkers veel informatie over wat kinderen leuk vinden en graag willen doen. Belangrijke waarden in onze democratische samenleving zijn: samen leven, naar elkaar luisteren, een eigen mening vormen en deze (leren) uiten. Op het kindercentrum krijgt dit vorm, door kinderen mogelijkheid tot inbreng te bieden en hen te laten meebeslissen. Het zit vaak in kleine dagelijkse dingen, bijvoorbeeld door kinderen hun eigen beleg op de boterham te laten kiezen, het kiezen van activiteiten en thema's, meedenken over de groepsafspraken, etc. Na deze vier projectjaren stoppen de kinderopvangorganisaties niet met de democratische oefeningen. Bij veel organisaties zijn de democratische vaardigheden opgenomen in het pedagogisch beleid en is het onderdeel van het dagelijks pedagogisch handelen geworden.

Voor ouders en ketenpartners
In de premièrezaal zitten met name managers en bestuurders van de kinderopvangorganisaties aangevuld met vertegenwoordigers van de branche, waaronder Gjalt Jellesma van BOinK, de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Jellesma over de film: "Een leuke en professionele film, die natuurlijk aan een ander publiek getoond moet worden. Het is een film voor ouders, onderwijs, samenwerkingspartners en Tweede Kamerleden. De film is een goede vertaling voor maatschappelijke problemen en onderwerpen, zoals pesten of de lage opkomst bij verkiezingen." BOinK ziet ook een rol voor zichzelf weggelegd: "We zullen de film aan de man brengen. Waar we dat kunnen, gaan we dat doen. We blijven overtuigen van de maatschappelijke meerwaarde van de kinderopvang. Deze film kan daaraan bijdragen.", zegt Jellesma na afloop.


Aliza Visser, Sinne Kinderopvang
Een uitgebreid artikel over de filmpremière is verschenen in BBMP, juni 2014 .

 

Terug naar overzicht