Nieuwsarchief

Op deze pagina vindt u de oudere nieuwsberichten. De actuele nieuwsberichten vindt u op de pagina 'Actueel '.

Actualisering koers en bestuurswissel bij KINDwijzer

De transities op vele sociale -, economische- en overheidsterreinen alsmede de wijzigingen binnen de branche en het eigen ledenbestand vormen voor KINDwijzer aanleiding om de koers bij te stellen. De coöperatieve vereniging blijft inhoudsgedreven op het terrein van kindontwikkeling, maar vormt zich om tot een netwerkplatform voor kinderopvangaanbieders die het gedachtengoed van Kindcentra 2020 omarmen. Tegelijkertijd vindt er een bestuurswissel plaats, waarbij mede-oprichter Peter Notten (Korein Groep) het voorzitterschap overdraagt aan Eddy Brunekreeft (KION).

Het oorspronkelijke doel en de functie van de vereniging KINDwijzer staan door externe ontwikkelingen en wijzigingen binnen het verband onder druk. De forse krimp in de markt maakt dat partijen in andere verhoudingen tot elkaar zijn komen te staan. Overnames, fusie, harmonisatie peuterspeelzaalwerk, transitie jeugdzorg, integratie basisonderwijs en ook faillissementen tekenen de sector de laatste jaren. Dit heeft ook consequenties gehad op de samenstelling van KINDwijzer. Oorspronkelijk in 2006 gestart met tien leden, gegroeid tot veertien leden, is het aantal leden inmiddels weer gereduceerd tot tien. Daarbij zijn ook de verschillen in omvang tussen de leden de afgelopen jaren toegenomen. Dat heeft effect op de evenwichtigheid en daarmee ook op de haal- en brengverhoudingen.
Tegelijkertijd is de ontwikkeling van kindcentra aan de orde, waardoor de organisaties juist regionaal, in hun eigen werkgebied, met andere partijen tot intensieve samenwerking moeten komen.
Kinderopvang is bovendien steeds meer een activiteit die in samenwerking met lokale spelers uit andere sectoren - met name basisonderwijs, zorg en welzijn - wordt gerealiseerd.

Dit complexe geheel van ontwikkelingen heeft geleid tot een herijking van het doel en de ambitie van KINDwijzer.

De gemeenschappelijke visie en drijfveren van de KINDwijzer-leden om samen te werken zijn kindgericht:
* kinderopvang op een hoger plan brengen: 'kinderopvang is goed voor kinderen, ouders en samenleving',
* waarbij de kindontwikkeling het centrale thema is en de vorming van integrale kindcentra leidend.
De samenwerking die ook voor de toekomst wordt beoogd is en blijft daarmee sterk inhoudsgedreven.

KINDwijzer kent momenteel tien lidorganisaties uit de kinderopvangbranche. KINDwijzer nieuwe stijl beoogt het bestuurlijk platform te verbreden door uitbreiding met nieuwe leden - met name met relatie naar basisonderwijs, zorg en welzijn - en door duurzame relaties aan te gaan met kennisinstellingen. Het platform biedt de bestuurders een landelijk perspectief, naast het lokale perspectief dat zij hebben als regionale spelers.

KINDwijzer nieuwe stijl profileert zich aldus als een landelijk netwerk van innovatieve en marktbepalende maatschappelijke ondernemingen die in hun werkgebied bij uitstek partners zijn voor kindontwikkeling 0-16 jaar.
Door de kwaliteit van de leden biedt KINDwijzer hen een uitdagend en uitnodigend platform voor expertise, innovatie en kennisdeling.

KINDwijzer kiest er uitdrukkelijk voor om niet in de belangenbehartigingsfunctie en verantwoordelijkheden in dezen van de brancheorganisatie KO te treden.

Meer informatie
Voor nadere toelichting zie hier. Bovendien kunt u over dit bericht contact opnemen met:
. Eddy Brunekreeft, tel. 06 41 18 09 26
. Peter Notten, tel. 06 53 40 56 11

 

Terug naar overzicht