OUDERwijzer

Een bibliotheek voor ouders

Praktische tips, antwoorden op vragen, achtergrondinformatie.

OUDERwijzer is een bibliotheek vol artikelen over zaken die ouders in het dagelijkse leven bezig houden. De artikelen zijn geschreven door de ervaren pedagogen van de leden van KINDwijzer. Waar van toepassing vindt u verwijzingen naar bronnen en interessante boeken of artikelen.

Werkwijze

U kunt alle rubrieken openen die u interesseren en een keus maken uit de opgenomen artikelen.

U kunt ook een zoekterm invoeren, rechts boven in de balk. U krijgt dan als resultaat het artikel waar uw trefwoord in is opgenomen.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij een van de pedagogen van uw eigen KINDwijzer organisatie.

Heeft u nog wensen tav een onderwerp mail dan een ouderwijzerwens.

 • Kind en gezin
  • Broertje of zusje op komst

   Voor een kind is de geboorte van een broertje of zusje een ingrijpende gebeurtenis. Opeens gaat niet meer alle aandacht uit naar hem/haar maar is er in huis blijkbaar iets heel bijzonders bijgekomen.

   download
  • Broertjes en zusjes

   Vrienden kies je uit en als het niet meer gaat dan kun je uit elkaar gaan. Een broer of een zus kies je niet uit, die krijg je.

   download
  • Een baby op komst

   Een broertje of zusje erbij betekent een verandering voor het hele gezin. Hoe kan je je peuter het beste hierop voorbereiden ?

   download
  • Het samengestelde gezin

   Steeds meer ouderparen met kinderen gaan scheiden. Wanneer zij opnieuw een levenspartner vinden, ontstaan nieuwe gezinssituaties, de zogenaamde samengestelde gezinnen.

   download
  • Opa's en oma's in de opvoeding

   Opa's en oma's hebben een andere rol in de opvoeding van hun kleinkinderen dan toentertijd voor hun eigen kinderen. Maar denken u en uw ouders daar ook hetzelfde over?

   download
 • Spel, computer en tv
  • Buitenspelen: bijzonder belangrijk !

   Buiten spelen is erg belangrijk. Niet alleen vanwege de frisse lucht en hoeveelheid vitamine D (nodig voor sterke botten) die ze binnenkrijgen, maar ook voor de algehele ontwikkeling van kinderen.

   download
  • Druk, druk, druk

   Waarom wordt de tijd van veel kinderen volgepland met vaste activiteiten? Vervelen mag !

   download
  • Ken de weg op internet

   Ouders vinden vaak dat het nergens over gaat, maar voor kinderen is contact via internet erg belangrijk.

   download
  • Kind en computer

   Computers met internet zijn onderdeel van het normale gezinsleven geworden in veel gezinnen. Toch worstelen veel ouders met de vraag of veel computeren schadelijk is, welke grenzen ze moeten stellen aan het computergebruik.

   download
  • Kinderen en televisie

   Hoe kinderen naar televisie kijken en wat ze er van oppakken, hangt samen met hun leeftijd. Ouders kunnen kinderen helpen bij het begrijpen van televisie-beelden en het kiezen van programma's.

   download
  • Kleurplaten, ze zouden verboden moeten worden

   Creativiteit is ontdekken, anders dan anders, naar eigen inzicht en eigen idee. Zonder oordeel, zonder waarheid, zonder lintjes, zonder voorbeeld, zonder afkeuring. Hoe zit dat dan met kleurplaten, met voorgedrukte knutsel-activiteiten en met uitgewerkte voorbeelden?

   download
  • Mag ik televisie kijken ?

   De wonderlijke wereld van de televisie - beweging, kleur, plaatjes en geluid oefent een grote aantrekkingskracht uit op kinderen. Maar van buiten spelen en omgaan met andere kinderen leren ze veel meer. Hoe gaat u daar als opvoeder mee om?

   download
  • Samen spelen, samen delen

   Op een goede manier met elkaar omgaan vereist sociale vaardigheden. Wanneer kun je eigenlijk van een kind verwachten dat het die vaardigheden onder de knie krijgt? En moet je kind altijd samenspelen?

   download
  • Spel en speelgoed

   Iedere leeftijdsfase heeft zijn eigen spel.

   download
  • Zelf bewegen of bewogen worden

   Kinderen bewegen minder dan vroeger. Dat begint eigenlijk al direct na de geboorte.

   download
 • Fantasie en angst
  • Omgaan met angst bij baby's en peuters

   Bij de ontwikkeling van kinderen horen veel emoties. Ook angst. Peuters en kleuters kunnen fantasie en werkelijkheid nog niet goed scheiden. Daardoor laten ze zich soms meeslepen door hun eigen irreële angsten. Hoe gaat u daarmee om?

   download
  • Rituelen van kinderen

   Alle mensen hebben rituelen nodig, de een meer dan de ander. Ook kinderen hebben rituelen nodig. Het oorspronkelijke doel van rituelen is: het leven op orde houden via steunpunten. Voor kinderen is het wellicht meer het leven op orde krijgen via vaste steunpunten.

   download
  • Teveel fantasie

   Fantasie maakt kinderen creatiever én geeft hen de ruimte vrij te denken. Maar kan een kind ook te ver gaan in zijn fantasie?

   download
 • Algemeen
  • Afscheid nemen is soms moeilijk

   Lees hier praktische tips om het afscheidnemen - bijvoorbeeld bij het kinderdagverblijf- makkeljiker te maken.

    

   download
  • Balans en bewegen

   Wat kunnen we enorm geboeid zijn door een trapezeact in het circus, het WK-schaatsen of een dansvoorstelling. Ademloos kijken we hoe deze uitingen van evenwicht en spierbeheersing leiden tot hoogstaande kunststukjes. Realiseren we ons dat we dagelijks om ons heen van die kunststukjes meemaken? Het kinderleven zit er vol mee! We noemen dat hoogtepunten in de ontwikkeling.
   Lees verder over balans en bewegen voor kinderen.

   download
  • Een fotomuur op locatie

   Een fotomuur op de locatie, leuk maar ook heel belangrijk! Bij SKH vinden wij de fotomuur een belangrijk middel om onze kinderen op het kinderdagverblijf en de BSO een stem te kunnen geven.

   download
  • Humor in de opvoeding

   Over wat wel en geen humor is kun je natuurlijk twisten. Maar over het spreekwoord lachen is gezond bestaat geen twijfel. Samen lachen geeft een gevoel van elkaars maatje zijn, iets hebben met elkaar.

   download
  • Kinderen en hun slaapritme en rituelen

   Een kind dat heerlijk ligt te slapen, daar genieten we van. Totale ontspanning en rust. Slapen is van levensbelang voor kinderen. Ze beleven veel. Om al die informatie en ervaringen te verwerken en om nieuwe energie op te doen hebben ze slaap nodig. Wanneer een kind goed slaapt is het fit en gaat het op onderzoek uit. Lees alles over slaapritmes en rituelen.

   download
  • Medewerkers bekijken hun werk met behulp van VIB

   "Oe, klinkt mijn stem zo?" "Ik mag ook wel eens naar de kapper..." dat zijn vaak de eerste reacties als medewerkers zichzelf terugzien op een video-opname. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Alle pedagogisch medewerkers van SKL Kinderopvang worden met behulp van Video Interactiebegeleiding (VIB) gecoacht.

   Lees verder over VIB.

   download
  • Mijn zoon weigert te eten

   Lees hier praktische tips voor kinderen die niet/nauwelijks eten.

    

   download
  • Omgaan met verschillen

   Hoe kan je in deze tijd kinderen opvoeden met waardering en respect voor verschillen tussen cultuuruitingen en ze leren omgaan met vooroordelen en discriminatie?

   download
  • Op vakantie met kinderen

   Vakantie is voor de meeste mensen bedoeld om lekker uit te rusten, je samen te ontspannen. Met jonge kinderen erbij is dat soms makkelijker gezegd dan gedaan.

   download
  • Slapen is van levensbelang

   Slapen is van levensbelang en al helemaal  voor kinderen. Ze beleven veel. Om alle informatie en ervaringen te verwerken en om nieuwe energie op te doen hebben ze slaap nodig.

   download
  • Verlies en rouw

   Als ouder wil je de dood graag weghouden bij je kind, maar kinderen krijgen in hun jonge leven te maken met verlies en rouw. Ieder kind reageert op zijn eigen manier, maar globaal zijn er toch per leeftijdsgroep kenmerken te noemen.

   download
  • Zindelijk worden. Hoe pak je dat aan ?

   Waar vroeger meer 'getraind' werd, wordt nu meer ingespeeld op de behoefte van het kind. Hiermee wordt bedoeld dat ouders er pas mee aan de slag gaan als het kind zelf aangeeft dat het toe is aan plassen op een potje of op de wc. Maar hoe krijg je een kind zindelijk voor dat het naar de basisschool gaat ?

   download
  • Zo wordt de verjaardag een feest !

   Vindt u het ieder jaar weer lastig om te bedenken hoe u de verjaardag van uw zoon of dochter zal organiseren? Maar waar doe je de jarige nu echt een plezier mee ?

   download
 • grenzen, regels en begrip
  • De kunst van het grenzen stellen

   Heeft u het gevoel  dat u de hele dag tegen uw dreumes politie-agentje aan het spelen bent ?   'Nee, niet doen!', 'Ga daar eens weg!'  Lees hier hoe dat komt, met tips hoe het anders kan.  

   download
  • Grenzen stellen in de opvoeding

   Tijdens de ouderavond van de BSO werd het thema 'Grenzen stellen in de opvoeding' behandeld door Jos Hartog. Download hier een korte samenvatting van wat tijdens deze avond aan de orde is gekomen. Wat zijn regels en grenzen?

   download
  • Hoe leer ik mijn kind begrijpen ?

   Kinderen hebben een eigen wil en een eigen karakter.Ze willen vaak een andere weg inslaan dan jij en hebben energie voor tien net als jij moe bent. Het is belangrijk een verschil te maken tussen het kind zelf en het gedrag van het kind. Door een verschil te maken tussen het afkeuren van het gedrag maar niet van het kind zelf, blijft de relatie tussen ouder en kind goed.

   download
  • Kinderen en zakgeld

   Er komt een moment dat je als ouder de vraag krijgt: "Mam of pap, mag ik ook zakgeld?"  . Wat moet je doen? Is mijn kind niet te jong? Is dat nu al nodig? Hoe doen andere ouders dat?

   download
  • Kinderen hebben ook behoefte aan privacy

   Ook een baby of dreumes heeft al behoefte aan een eigen plek en eigen spullen. Hoe vaak liggen ze niet te spelen en te brabbelen in bed? Ze voelen zich er prettig en kunnen echt zichzelf zijn. Ze ervaren hierdoor privacy. Naarmate het kind ouder wordt, zal zijn behoefte aan privacy alleen maar toenemen, op weg naar zelfstandigheid.

   download
  • Kinderen hebben recht op inspraak

   Door kinderen te laten oefenen met meedenken en beslissen over kleine zaken, help je hen later zelfstandig hun eigen keuzes te bepalen en hun leven in te richten. Wat betekent dit voor u als ouder ?

   download
  • Kinderen leren door te ontdekken

   Als ervaringen aansluiten bij de verwondering van kinderen, doet het nieuwe kennis en inzichten op. Daarom is erg belangrijk materialen en mogelijkheden aan te bieden, die uitnodigen een nieuwe ontdekking te doen. De mogelijkheden liggen meestal erg dichtbij. Materialen uit de natuur, verpakkingsmaterialen, gewone gebruiksvoorwerpen, grote-mensen-gerei hebben een stimulerend effect op de exploratie en creativiteit.

   download
  • Overbeschermen of grootbrengen ?

   De meeste ouders willen hun kind beschermen tegen gevaren en al teveel brokken.  Maar kinderen moeten ook leren hoe het leven in elkaar steekt. En dat is meteen het lastige van opvoeden: de balans tussen vasthouden en loslaten.

   download
  • Pesten strafbaar stellen of niet ?

   Zou pesten als het strafbaar zou zijn, afnemen? En kan het dus voorkomen worden?

   download
  • Ruimte en grenzen in de opvoeding

   Welke ouder vindt het nu niet moeilijk om te bepalen of een kind wel of niet mag? Sommige keuzes zijn eenvoudig, andere toch wat moeilijker. Waar heeft dit nu mee te maken?

   download
  • Van complimenten ga je groeien !

   Ieder mens heeft complimenten nodig op zijn tijd. Daar 'groeien' we van, ze motiveren en bouwen je zelfvertrouwen op en zijn een stimulans om door te gaan. Het lijkt echter gemakkelijker om kritiek te geven dan complimenten uit te delen.

   download
  • Vies of toch niet vies?

   Wij, volwassenen, zijn al gauw geneigd om activiteiten van kinderen als vies of niet vies te classificeren. Kinderen zijn echter vooral de wereld in al haar facetten aan het ontdekken.

   download
  • Waarden en normen

   Verreweg de meeste mensen zijn het er over eens: kinderen moeten waarden en normen bijgebracht worden. Maar wat zijn waarden en normen ? En hoe ontwikkelt een kind een geweten ?

   download
  • Wat trek ik aan vandaag

   Welke kleding trek je je kind aan? Naarmate je kind ouder wordt, gaat zijn of haar mening ook meetellen. Wat in de mode is, bepaalt de kledingkeuze. En dat heeft consequenties voor de portemonnee.

   download
 • Taal en lezen
  • Communiceren met kinderen van 4-12 jaar

   Onderzoek wijst uit dat ouders wel met kinderen willen communiceren, maar in de praktijk is dit niet altijd even eenvoudig. Dit komt doordat ouders vaak nog maar weinig begrijpen van wat er in kinderen omgaat. Kinderen hebben, net als volwassenen, een innerlijke wijsheid. Als je je hiervoor openstelt, ontstaat echt contact en pas dan is er sprake van een tweerichtingsgesprek.

   download
  • De kracht van voorlezen

   Voorlezen is voor veel kinderen een dagelijks terugkerend feest. Lekker samen lezen geeft een knus gevoel en uw kind geniet van de exclusieve aandacht. Voorlezen en kijken naar plaatjes in prentenboeken is zeker zo belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind als (buiten)spelen en sporten. Lees verder in dit document.

   download
  • De magie van het voorlezen

   Voorlezen heeft iets magisch, iets betoverends. Dat zit in de verhalen, maar ook in het ritueel zelf: de gezelligheid, intimiteit en geborgenheid die bij voorlezen horen.

   download
 • Kinderen en natuur
  • Spelen en ontdekken in de natuur

   De natuur biedt veel en daagt kinderen uit tot lichamelijke activiteiten en onderzoek. Hierdoor ontwikkelen zich niet alleen de grove en fijne motoriek, maar ook wiskundige en natuurkundige inzichten.

   download